• Header BBX

Gebruik Berichtenbox loopt op

Inmiddels zijn meerdere klanten via T&T aangesloten op de Berichtenbox. Gelet op de grote belangstelling van vooral pensioenuitvoerders voor deze kostenbesparende en gemakkelijk te implementeren faciliteit, verwachten wij nog vele nieuwe gebruikers van de BBX plug-in te mogen verwelkomen, zeker als het tarief dat Logius in rekening brengt voor het aanleveren van berichten de komende jaren nog gaat dalen.

Uiteraard is de Berichtenbox niet alleen relevant voor pensioenuitvoerders. In beginsel mogen namelijk alle organisaties die het BSN mogen gebruiken ten behoeve van hun publieke taken op de Berichtenbox van mijn.overheid.nl aansluiten.