• Homepage Compett

23 Veilig-Thuis organisaties aangesloten

Op 1 januari van dit jaar zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengegaan onder de naam “Veilig Thuis”.
De taken worden uitgevoerd door 26 regionale “Veilig Thuis organisaties”.

Met ingang van 1 maart (een enkeling op 1 april) hebben deze organisaties een eigen toegang gekregen tot de BRP. In één maand tijd is T&T er in geslaagd om, in nauwe samenwerking met RvIG, maar liefst 23 “Veilig Thuis” organisaties middels COMPET&T aan te sluiten op de BRP.