• Homepage Compett

24x7 ondersteuning bij calamiteiten

Enkele afnemers hebben T&T verzocht om een ondersteuningsfaciliteit in te richten die, in geval van calamiteiten, ook buiten de normale kantooruren bereikbaar is.

Het gaat dan niet om de normale “helpdesk ondersteuning”, maar om gevallen waarin systemen niet bereikbaar zijn, toepassingen niet opgestart kunnen worden, netwerken niet functioneren etc.

U zult begrijpen dat het geen sinecure is om de tijdspanne waarin wij hiervoor capabele medewerkers beschikbaar hebben op te rekken van 40 uur per week (conform de huidige voorwaarden), naar 168 uur per week (volcontinu). Dat heeft aanzienlijke personele, organisatorische en financiële consequenties.

Wij hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een invulling die deze extra service tegen licht verhoogde servicetarieven beschikbaar stelt voor klanten die daar gebruik van willen maken.

Kort na de zomervakantie zullen wij dit voorstel met u delen, en ook peilen of er voldoende belangstelling bestaat om deze extra service te kunnen gaan bieden.