• Homepage Compett

(Gewijzigd) Advies n.a.v. e-mail BPR over buitenlandse nationaliteiten

Het Agentschap BPR heeft afnemers die spontaan geautoriseerd zijn voor nationaliteitsgegevens een e-mail gestuurd over het beëindigen van de bijhouding van de buitenlandse nationaliteiten bij personen die ook de Nederlandse nationaliteit bezitten. Met ingang van Logisch Ontwerp 3.9 worden namelijk buitenlandse nationaliteiten alleen nog geregistreerd bij personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. De betreffende afnemers zullen vanaf het weekend van 31 januari (massaal) berichten ontvangen van de wijzigingen. Het betreft bijvoorbeeld Zorgverzekeraars en GGD-en. Maar voor Pensioenuitvoerders geldt dit bijvoorbeeld niet.

Indien u de berichten niet nodig hebt voor het bijwerken van uw eigen systeem kunt u ervoor kiezen deze niet te ontvangen. In dat geval zal T&T het schaduwbestand (indien van toepassing) via een conversieprogramma actualiseren, zodat dit synchroon blijft lopen met de GBA. Voor afnemers die spontaan alleen geautoriseerd zijn voor rubriek 04.05.10 (Nationaliteit) en niet voor rubriek 04.65.10 (Bijzonder Nederlanderschap), dit is bijvoorbeeld het geval bij GGD-en, kan de conversie niet helemaal volledig worden uitgevoerd en kan het voorkomen dat bij personen die behandeld worden als Nederlander ten onrechte de buitenlandse nationaliteiten blijven bestaan. Dit kan voorkomen worden door aan BPR aan te geven dat men de berichten wél wil ontvangen.

Als u aan BPR aangeeft de berichten niet te willen ontvangen, of de berichten te willen ontvangen via alternatief medium (een aantal “grote” afnemers heeft ook deze keuze) dan zouden wij het op prijs stellen als u dit aan ons doorgeeft. Als u de berichten op de reguliere wijze wilt ontvangen via het GBA-netwerk hoeft dit niet.

BPR heeft ons laten weten dat de berichten niet meetellen in de berichtstaffel die BPR hanteert.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen hebt neemt u dan contact op met onze helpdesk.