• Homepage Compett

Belastingdienst vult RNI

In het weekend van 28 februari tm 2 maart heeft de belastingdienst de bij haar bekende personen die niet in de GBA zijn ingeschreven toegevoegd aan het RNI. Het gaat dan om ongeveer 1,5 miljoen personen. Afnemers die daartoe zijn geautoriseerd kunnen dus vanaf deze datum gegevens over deze personen opvragen, dan wel er een afnemersindicatie bij plaatsen. Deze majeure uitbreiding van de doelgroep maakt het voor afnemers aantrekkelijk om een nieuwe poging te wagen personen in te traceren die zij in het verleden niet in de GBA konden vinden.