• Homepage Compett

Commerciële successen

Het RIVM is in juni van dit jaar een aanbesteding gestart voor de GBA ontsluiting van alle 3 de GBA autorisaties die aan RIVM zijn toegekend. In oktober kregen wij bericht dat de opdracht met een looptijd van 4 jaar aan T&T is gegund. Daarmee wordt de al jaren bestaande samenwerking tussen RIVM en T&T gecontinueerd.

Het CAK is al meer dan 10 jaar een grote gebruiker van de VOA van T&T. Als één van de laatste organisaties die deze programmatuur nog in eigen huis gebruikt, heeft CAK recent besloten om over te stappen naar COMPET&T. De overstap zal begin volgend jaar worden geïmplementeerd. Daaraan voorafgaand zullen ook twee nieuwe regelingen die het CAK gaat uitvoeren via COMPET&T op de GBA worden aangesloten.

Een andere organisatie waarmee T&T al heel lang intensief samenwerkt is het CIBG. Voor hen hebben wij de aansluiting van 3 registers op de GBA verzorgd (het Donor register, het BIG register en het register diergeneeskunde). Het CIBG beheert echter ook de “Verwijs Index Risicojongeren” (VIR), en maakte voor de aansluiting van deze verwijsindex op de GBA nog geen gebruik van de diensten van T&T. De aanbesteding die CIBG in oktober is gestart voor het verzorgen van de GBA aansluiting van de VIR is door T&T gewonnen. Vanaf 1 januari zal de GBA aansluiting van de VIR worden toegevoegd aan de bestaande COMPET&T service overeenkomst tussen T&T en CIBG.