• Homepage Compett

COMPET&T in relatie tot Operatie BRP

Vandaag is op onze website de eerste versie van het rapport “Op weg naar COMPET&T 2.0” gepubliceerd. U kunt dit vinden onder de tabbladen “COMPET&T” - “Downloads” op het extranet (daarvoor dient u eerst in te loggen via het slotje rechtsboven). Dit rapport beschrijft de voorgenomen ontwikkeling van COMPET&T in de komende jaren. De hoofdmoot van het document gaat in op de manier waarop COMPET&T zal anticiperen op de komst van de BRP (de opvolger van de GBA). Bij bestudering zal u blijken dat T&T er voor zal zorgen dat voor COMPET&T gebruikers de gevolgen van deze modernisering van het GBA stelsel minimaal zullen zijn als zij er voor kiezen om de bestaande koppelingen tussen GBA en de eigen back-office systemen (vooralsnog) intact te laten. Maar zoals u van T&T gewend bent zullen wij ook voorop lopen om de nieuwe mogelijkheden die de BRP biedt te ondersteunen voor afnemers die daar direct al gebruik van willen maken.

Zo lang nog niet alle koppelvlakspecificaties door Operatie BRP zijn vastgesteld zal het nu gepubliceerde rapport nog aan verandering (en vooral aanvulling) onderhevig zijn. Volgende versies van dit rapport zullen uiteraard direct op deze website worden gepubliceerd.

De implementatieplanning van de BRP gaat uit van operationele ingebruikname door gemeenten en afnemers in de jaren 2017 en 2018. Dat geeft COMPET&T gebruikers nog ruimschoots de tijd om te bepalen hoe, en op welk moment, zij de overstap naar de BRP willen maken. T&T zal, zodra alle specificaties bekend zijn, een definitieve versie van eerdergenoemd rapport vrijgeven, en kort daarna een seminar beleggen waarop de alternatieven voor COMPET&T gebruikers in detail zullen worden toegelicht. Wij verwachten dat dit vlak vóór of na de zomervakantie 2015 het geval zal zijn.

Vanzelfsprekend zullen wij u middels nieuwsberichten en tussentijdse publicaties op deze website op de hoogte houden van alle BRP ontwikkelingen die voor afnemers relevant zijn.

Mocht u al eerder onze hulp willen inroepen bij vraagstukken rond de komst van de BRP, aarzelt u dan niet om te bellen of te mailen. Wij helpen u graag !