• Homepage Compett

Laatste 5 afnemers met eigen VOA stappen over naar COMPET&T

In de laatste maanden van het jaar zijn de 5 BRP afnemers die nog een VOA van T&T op eigen locatie in gebruik hadden overgestapt naar COMPET&T.
Deze vijf prominente organisaties brengen het totaal aantal BRP autorisaties dat met behulp van COMPET&T wordt bediend op meer dan 500!

Het gaat  om:
-    Sociale Verzekeringsbank
-    RvIG, m.b.t. Reisdocumenten Register
-    CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek
-    Politie Nederland
-    Het CAK

Hiermee is, na ruim 20 jaar, de levensduur van de VOA aan zijn einde gekomen.

Vanaf 1 januari maken alle T&T klanten voor de ontsluiting van BRP, BAG en/of NHR gebruik van COMPET&T.