• Homepage Compett

Modernisering GBA (mGBA) wordt Operatie BRP

Nadat minister Plasterk op 28 oktober aan de Tweede Kamer liet weten op welke wijze hij het programma mGBA wilde continueren, zijn de activiteiten binnen het programma hervat en deels op andere leest geschoeid. Hieronder de belangrijkste zaken die voor afnemers relevant zijn:

Nieuwe gedelegeerd opdrachtgever
De minister heeft de leiding van het programma in handen gelegd van de heer Cor Franke. De heer Franke heeft een uitstekende staat van dienst, en is ook een bekende van T&T uit de tijd dat hij leiding heeft gegeven aan de invoering van het Nationaal Pensioenregister. Wij hebben er vertrouwen in dat hij er in zal slagen het BRP stelsel ingevoerd te krijgen binnen de meest recente kaders (lees geld en tijd) die zijn vastgesteld door de minister. Positief is ook dat het programma nu meer oog lijkt te hebben voor de inbreng van kennis door leveranciers (zoals T&T).

 

Naamswijziging
Het programma heeft besloten om haar naam te wijzigen in “Operatie BRP”. U zult deze naam dus de komende tijd met regelmaat gaan tegenkomen. Operatie BRP heeft ook een eigen website die gebruikt zal gaan worden voor communicatie tussen het programma, gemeenten, afnemers en leveranciers. Deze website: www.operatiebrp.nl, vervangt de oude website (www.moderniseringgba.nl).