• Homepage Compett

Mogelijkheden van de BAG plug-in

Al geruime tijd biedt COMPET&T de mogelijkheid om naast de BRP ook de BAG te raadplegen. Verschillende afnemers maken daar nu gebruik van. Het gaat vaak niet om grote aantallen bevragingen, maar om controle aspecten zoals:
-    Is het opgegeven adres wel een woonhuis (of juist niet) ?
-    Wonen er wel mensen op het opgegeven adres ?
-    Is het een adres waar meerdere verblijfsobjecten zijn ?
-    Klopt de oppervlakte van het pand met het aantal bewoners dat er verblijft ?
Ten aanzien van dit soort vragen kan de BAG helpen bij fraudebestrijding, of bijvoorbeeld het correct toewijzen vergunningen.

Een andere mooie optie maakt het mogelijk om zelf op de topografische kaart een gebied te markeren en vervolgens op te vragen welke personen er wonen. Dit zou bijvoorbeeld nuttig kunnen zijn als er door een GGD een besmettelijke ziekte wordt geconstateerd, en preventieve maatregelen nodig zijn voor bepaalde doelgroepen die “in de buurt” wonen.
Een andere gebruiksmogelijkheid zou kunnen zijn het inventariseren van de bevolking rondom een bepaalde plek waar een gemeente van plan is een voorziening (speeltuin o.i.d.) te plaatsen. Ook afnemers die voornemens zijn ergens werkzaamheden uit te voeren kunnen op deze wijze gemakkelijk aan de adres- en persoonsgegevens komen van de partijen die hierover moeten worden ingelicht.

De gegevens uit de BAG zijn openbare informatie. Dat geldt niet voor de BRP. U dient er dus op toe te zien als u via de BAG gegevens opvraagt over personen, dat dat is toegestaan binnen de autorisatie die u door RvIG is verstrekt.

Als u wat meer wil weten over de BAG plug-in, kijkt u dan eens naar het demonstratiefilmpje elders op deze site. Is uw belangstelling gewekt, laat ons dat dan weten. We kunnen de BAG plug-in per direct voor u activeren. De eenmalige kosten bedragen € 600,- excl. BTW, en de jaarlijks vaste kosten € 500,- excl. btw. Gestelde vragen worden opgeteld bij de aantallen uit de BRP/GBA plug-in, zodat deze altijd tegen het laagste tarief in rekening worden gebracht.