• Homepage Compett

Naamswijzigingen

Met ingang van 6 januari 2014 is de wet BRP van kracht geworden. Daarmee bestaat in juridische termen de vertrouwde GBA niet meer. Dat is voor velen best verwarrend, want feitelijk wordt nog steeds gewerkt met systemen uit het GBA tijdperk. De nieuwe systemen die nu worden ontwikkeld door “Operatie BRP” zullen pas vanaf 2017 worden ingevoerd.

De komst van de BRP bleek in de praktijk te leiden tot allerlei misverstanden omdat de termen BRP en BPR (het Agentschap dat het GBA/BRP stelsel onder zijn hoede heeft) wel heel veel op elkaar lijken. Om daar een einde aan te maken heeft het Agentschap BPR besloten tot een naamswijziging. Per 1 maart 2015 wordt de naam: RvIG, wat staat voor Rijksdienst voor IdentiteitsGegevens.