• Homepage Compett

NHR plug-in goedgekeurd door Kamer van Koophandel

Trouwe lezers van deze nieuwsbrief weten dat T&T al enige tijd bezig is met de ontwikkeling van een NHR plug-in. Deze plug-in moet toegang bieden tot het “Nieuw Handels Register” van de Kamer van Koophandel. De NHR is (net als de GBA) een basisregistratie van de overheid die daarom door bestuursorganen verplicht gebruikt moet worden.

Het NHR maakt onderscheid tussen een private aansluiting (voor bedrijven en particulieren), of een publieke aansluiting (voor overheidsorganen). Het verschil zit hem enerzijds in de techniek (de private aansluiting werkt via internet, en de publieke volgens de E-overheidsstandaarden), en anderzijds in de gegevensset. Voor overheidsorganen zijn namelijk ook BSN’s, woonadressen etc beschikbaar die aan private partijen niet worden verstrekt. COMPET&T zal beide varianten ondersteunen.

Op 22 januari heeft de Kamer van Koophandel ons bevestigd dat wij als eerste de acceptatietest voor aansluiting van private partijen met goed gevolg hadden doorlopen. De publieke aansluiting volgt binnenkort in een pilot die wij tezamen met de ACM (Autoriteit Consument en Markt) uitvoeren.

De eerste release van de NHR plug-in biedt de mogelijkheid om (vergelijkbaar met de GBA-V bevraging) vragen te stellen over bedrijven, verenigingen, stichtingen etc die in het NHR zijn opgenomen. Als zoekcriterium kan het KvK nummer of het RSIN worden gebruikt. In de tweede helft van 2014 zal de NHR plug-in ook een abonnementenservice gaan ondersteunen. Deze maakt het mogelijk om automatisch geïnformeerd te worden over wijzigingen in het NHR die voor een afnemer relevant zijn.

Als u belangstelling heeft voor de NHR plug-in neemt u dan even contact met ons op (info@vertrouwdverbonden.nl).