• Homepage Compett

Planning invoering BRP

In de januari vergadering van de stuurgroep, is een nieuw stappenplan met bijbehorende planning vastgesteld. De hoofdlijnen daarvan zijn de volgende:

Stap1: Ontkoppelen GBA.
Deze stap is enkel relevant voor gemeenten. De bedoeling ervan is om het gemeentelijk GBA systeem los te koppelen van andere gemeentelijke toepassingen. Deze andere gemeentelijke systemen moeten dan hun persoonsgegevens halen uit een “gegevensmagazijn” dat wordt gevoed door het gemeentelijk GBA systeem. In een volgende stap kan dan de plaats van het gemeentelijk GBA systeem worden overgenomen door de nieuwe BRP. Gemeenten zijn al volop bezig om deze stap te realiseren.

Stap 2: Verwerken GBA bijhoudingen
De huidige gemeentelijke systemen versturen bij iedere bijwerking een wijzigingsbericht naar GBA-V. Aan de hand daarvan wordt GBA-V geactualiseerd, en worden vervolgens door GBA-V wijzigingsberichten voor afnemers gemaakt. In deze stap worden de wijzigingsberichten van gemeenten ook aangeboden aan de BRP, en daarin verwerkt. De functionaliteit zou vanaf november dit jaar beschikbaar moeten zijn, waarna, gedurende een klein jaar, zal worden gecontroleerd of de wijzigingen die doorgevoerd worden in GBA-V en de BRP consistent blijven met elkaar.

Stap 3: Leveren door de BRP
In deze stap gaat de BRP de levering van mutatieberichten aan afnemers overnemen van GBA-V, waarna GBA-V buiten gebruik zal worden gesteld. De BRP zal de mutatieberichten dan, naar keuze van de afnemer, kunnen leveren in het vertrouwde GBA formaat, of het nieuwe BRP formaat. De start van het schaduwdraaien met de leveringsfunctionaliteit is voorzien voor het derde kwartaal van 2015.
Uiteraard gaat er een uitgebreide periode van testen aan vooraf, waar T&T nadrukkelijk bij betrokken zal worden. Onderdeel van stap 3 zal ook zijn het real-time bevragen van de BRP, en het kunnen leveren van selecties vanuit de BRP.

Stap 4: Bijhouden door de BRP
In deze stap wordt de bijhouding van de BRP (door de huidige gemeentelijke systemen), vervangen door nieuw ontwikkelde “Burgerzaken Modules”, die gemeenten in gebruik zullen nemen. Deze Burgerzaken Modules zullen de BRP real-time kunnen bijwerken. Gedurende 2016 en 2017 zullen alle gemeenten de nieuwe Burgerzaken Modules in gebruik nemen, en kunnen hun huidige gemeentelijke GBA systemen buiten gebruik worden gesteld.

Als vervolgens op een nader te bepalen moment de levering van wijzigingsberichten in GBA-formaat wordt beëindigd, kan Operatie BRP als afgerond worden beschouwd.

Bovenstaand stappenplan is een verkorte weergave van het BOP (BRP OpleveringsPlan). Het BOP is veel uitgebreider en bevat vele tussenstappen en controlemomenten. Ook zaken als TMV, BV BSN, de koppeling met de IND en Digimelding hebben een plaats in het BOP. Wij zullen onze ontwikkelplanning afstemmen op de planning van Operatie BRP, en als afgeleide daarvan ook het rapport “Met COMPET&T van GBA naar BRP” aan de nieuwe inzichten van het programma aanpassen.