• Homepage Compett

RNI (deels) ingevoerd

Eind 2013 heeft het Agentschap BPR op de valreep het RNI invoeringsscenario gewijzigd. Als gevolg daarvan is op 6 januari 2014 de RNI slechts heel beperkt ingevoerd. De massale vulling door Belastingdienst, UWV, SVB en het College voor Zorgverzekeringen is verschoven naar een later moment. Ook het “verhuizen” van geëmigreerde personen uit de GBA naar de RNI wordt pas in een later stadium uitgevoerd. Vooralsnog bevat de RNI enkel gegevens over personen die zich (na 6 januari) hebben laten inschrijven bij één van de 14 loketten die daartoe bij gemeenten zijn geopend. Recent hebben wij gehoord dat de Belastingdienst de bij haar bekende personen die niet zijn ingeschreven in de GBA op in het weekend van 28 februari zal aanbieden aan de RNI. De “verhuizing” van geëmigreerde personen uit de GBA naar de RNI zal naar verwachting niet eerder dan eind tweede kwartaal 2014 gaan plaatsvinden.