• Homepage Compett

RvIG bepaalt aansluitmomenten pensioenuitvoerders

Binnen de pensioensector komt het steeds vaker voor dat pensioenfondsen switchen van de ene pensioenadministrateur naar de andere. Ook worden er veel kleinere pensioenfondsen geliquideerd, waarbij de verdere uitvoering van de pensioenregeling wordt overgedragen aan een grotere partij. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat RvIG wordt geconfronteerd met een groot aantal autorisatieaanpassingen. Omdat iedere autorisatiewijziging nogal wat werk met zich meebrengt, heeft RvIG (in overleg met het sectoroverleg pensioenen) besloten dat autorisatiewijzigingen nog maar op 3 momenten in het jaar kunnen ingaan:
-    1 januari
-    1 mei
-    1 augustus
Voor ieder van deze data geldt dat de betreffende pensioenuitvoerder er voor moet zorgen dat alle (formeel correct) ondertekende documenten tenminste 6 weken voor de ingangsdatum door RvIG zijn ontvangen.