• Homepage Compett

Status Operatie BRP en COMPET&T 2.0

Operatie BRP (de opvolger van het programma modernisering GBA) heeft in haar planning bepaald dat alle gemeenten en afnemers tussen begin 2017 en eind 2018 moeten overstappen naar de BRP.

Daar ligt een gedetailleerde planning aan ten grondslag waarin minutieus is uitgewerkt welke functionaliteiten en welke documentatie op welk moment beschikbaar zullen komen. Vanzelfsprekend zal T&T deze ontwikkelingen op de voet volgen, en met een aantal koplopers participeren in de testprogramma’s die aan de definitieve aansluiting vooraf zullen gaan.

Nog dit jaar zullen wij een eerste versie publiceren van het rapport “op weg naar COMPET&T 2.0”. Daarin zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- Beschrijving van de huidige situatie
- De belangrijkste kenmerken van het BRP stelsel (voor afnemers)
- Hoe zal de BRP plug-in van COMPET&T 2.0 daarop inspelen
- Welke migratievoorzieningen zijn voorzien om de overstap voor afnemers zo gemakkelijk mogelijk te maken
- Met welke consequenties moeten afnemers rekening houden
- Planning

Met nadruk wijzen wij er op dat het hier een eerste versie van dit rapport betreft, omdat nog niet alle specificaties bekend zijn. Zo zijn bijvoorbeeld nog niet alle koppelvlakspecificaties bekend, en is er nog geen uitsluitsel over de autorisatiemethodiek (zowel juridisch als technisch). Het rapport zal in ieder geval beschikbaar zijn tijdens de bijeenkomst op 4 december die door Operatie BRP wordt georganiseerd, en waar T&T ook aanwezig zal zijn.
Wij verwachten dat in de tweede helft van 2015 alle informatie beschikbaar zal zijn. Bovendien denken wij dan zo ver te zijn dat wij u al grote delen van de BRP-plug-in kunnen laten zien.
Het is onze bedoeling om dan (net zoals in 2012) een seminar te organiseren waarin wij in detail de gevolgen van de komst van de BRP zullen toelichten.

Wij zullen u via deze site op de hoogte houden van de ontwikkelingen.