• Homepage Compett

T&T aanwezig op Tribune van Operatie BRP

Op donderdagmiddag 4 december organiseert Operatie BRP onder de naam “Tribune” een evenement waarin men gemeenten en afnemers wil informeren over de stand van zaken bij de komst van de opvolger van de GBA: de BasisRegistratie Personen (BRP).

Op verzoek van Operatie BRP heeft T&T besloten om ook aanwezig te zijn en in een eigen zaal (met de naam “Glow”) in het conferentiecentrum Media Plaza, toe te lichten op welke wijze COMPET&T daarop in zal spelen.
Van 14:45 tot ongeveer 15:45 zullen we een presentatie verzorgen over onze plannen en u de eerste resultaten van het volledig nieuw ontwikkelde COMPET&T 2.0 tonen. Ook zullen we toelichten welke ondersteuning T&T kan bieden bij de aansluiting op de BRP.
Daarvoor en daarna zullen er meerdere T&T medewerkers aanwezig zijn om met u van gedachten te wisselen.

Deze eerste “Tribune” zal een goed beeld geven van de belangrijkste consequenties van de komst van de BRP. Ook zal duidelijk worden waar we staan, en wat er allemaal nog moet gebeuren voordat de BRP (vanaf 2017) kan worden ingevoerd. Wij zullen u op deze bijeenkomst dus nog niet alle detail-antwoorden kunnen geven op uw eventuele vragen. Simpelweg omdat de definitieve specificaties van de BRP nog niet zijn vastgesteld. Wij verwachten dat dat in de eerste helft van 2015 wel het geval zal zijn, en zijn dan ook voornemens om kort na de zomervakantie 2015 een eigen congres te organiseren om u tot in detail bij te praten over de voor u relevante aandachtspunten bij de komst van de BRP.
Natuurlijk houden wij u via onze website en onze nieuwsbrieven met regelmaat op de hoogte.

Operatie BRP zal op 4 november de uitnodigingen voor de “Tribune” versturen naar de bij hen bekende contactpersonen. Mocht u geen uitnodiging hebben gehad, en wel graag willen komen, dan kunt u zich via de website www.tribuneoperatiebrp.nl alsnog inschrijven.

Wij hopen u te ontmoeten op 4 december.