• Header BBX

COMPET&T is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid.nl

U hebt vast gehoord van de Berichtenbox: een onderdeel van de MijnOverheid website waarin overheidsorganisaties en ook andere organisaties zoals pensioenfondsen en zorgverzekeraars berichten digitaal naar burgers kunnen sturen.

De gebruiker kan via zijn DigiD inloggen op mijn.overheid.nl en de berichten in de berichtenbox raadplegen. Via e-mail kan hij geattendeerd worden op ontvangst van een nieuw bericht.

Het gebruik van de Berichtenbox heeft voor organisaties grote voordelen, immers:

  • Het gebruik is persoonlijk en veilig
  • Aflevering is gegarandeerd
  • Het levert een flinke besparing op van portokosten
  • Juridisch correcte aflevering
  • Organisaties hoeven niet zelf het wiel uit te vinden

De Berichtenbox en T&T

Enkele honderden organisaties maken reeds  gebruik van onze dienst COMPET&T voor de koppeling naar de BRP, de BAG of het NHR. T&T heeft COMPET&T uitgebreid met een nieuwe plug-in voor de koppeling naar de Berichtenbox (de BBX plug-in).

De BBX plug-in is operationeel sedert eind 2016 en is door zowel kleine als grote organisaties in gebruik genomen.

T&T treedt op als intermediair en kan de aansluiting op de Berichtenbox voor organisaties erg eenvoudig maken, immers:

  • U hoeft niet zelf de Digikoppelingsstandaarden die de berichtenbox gebruikt te implementeren
  • Er kan gebruik worden gemaakt van het PKI-O certificaat van T&T
  • T&T kan de aansluiting opzetten via het beveiligde Diginetwerk
  • COMPET&T bevat, naast alleen de technische koppeling, ook veel extra faciliteiten.

Zodra de BRP (opvolger van de GBA) wordt ingevoerd, zal er een koppeling worden gelegd tussen de BRP plug-in en de Berichtenbox plug-in. Als een persoon wordt geraadpleegd kan bijvoorbeeld worden bekeken of deze zich (voor uw organisatie) heeft aangemeld voor de Berichtenbox en welke berichten er zijn verstuurd. Ook kunnen dan individuele berichten desgewenst door COMPET&T worden gepersonaliseerd vanuit de (E-)BRP.

Eenvoud en Kosten

COMPET&T is Software-as-a-Service. Er hoeft bij de klant zelf geen programmatuur geïnstalleerd te worden, wat de ingebruikname erg eenvoudig maakt.

Er is een gering eenmalig bedrag verschuldigd en de jaarlijkse kosten bestaan uit een vast bedrag en een variabel bedrag, afhankelijk van de mate van gebruik. Het variabele bedrag wordt bepaald aan de hand van staffels, met dalende prijzen bij stijgende aantallen.

Klanten die meerdere plug-ins gebruiken zijn nog beter af:  de aantallen worden dan gecumuleerd waardoor de aantallen van de 2e (en volgende) plug-in(s) automatisch in de laagste prijsstaffel vallen. Klanten die ook de BRP plug-in gebruiken kunnen hierdoor  tegen geringe meerkosten met COMPET&T een aansluiting regelen op de Berichtenbox.

Meer informatie

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer informatie, neem dan snel contact met ons op.

U kunt ons telefonisch bereiken via 040-2 43 43 00. Vraagt u naar Heddy Nooten of Henk van Hoeckel. Zij kunnen u meer vertellen over de nieuwe Berichtenbox plug-in.

Natuurlijk kunt u ook even een e-mailberichtje sturen naar info@vertrouwdverbonden.nl. Wij nemen dan per omgaande contact met u op!