• Homepage Prservice

PR Service (Pensioenregister Service) beantwoordt bijna 4,5 miljoen vragen

De website van het pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) biedt burgers een totaaloverzicht van alle pensioenaanspraken die zij bij verschillende pensioenuitvoerders hebben opgebouwd. De PR Service levert de aanspraakgegevens namens een groot aantal pensioenuitvoerders op het moment dat een burger deze via de website van het pensioenregister opvraagt. Voor 41 pensioenadministrateurs worden meer dan 10 miljoen aanspraken geadministreerd. In 2017 werd een record aantal vragen van het pensioenregister beantwoord: 4.493.581! Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren nog verder stijgen.