• Homepage Prservice

PensioenRegister Service (PRS plug-in) beantwoordt bijna 4 miljoen vragen

De website van het pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) biedt burgers een totaaloverzicht van alle pensioenaanspraken die zij bij verschillende pensioenuitvoerders hebben opgebouwd. De PRS Plug-in, die in 2019 als vervanger van de PR Service in gebruik is genomen, levert de aanspraakgegevens namens een groot aantal pensioenuitvoerders op het moment dat een burger deze via de website van het pensioenregister opvraagt. Voor 38 pensioenadministrateurs worden meer dan 6 miljoen aanspraken geadministreerd. In 2019 werden maar liefst bijna 4 miljoen vragen van het pensioenregister beantwoord! Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren nog verder stijgen.