• Schotelssite

ISAE 3402 type 2 verklaring over het jaar 2013

Vandaag hebben wij het ISAE 3402 type2 verslag over 2013 ontvangen van de certificerende accountant. Deze heeft hier haar goedkeuring aangegeven. Wij zijn er trots op dat dat wederom is gebeurd zonder dat er “bevindingen” zijn geconstateerd.
Voor de afnemers van de SaaS diensten van T&T is het betreffend rapport op de downloadsectie van onze website terug te vinden.
Wist u overigens dat er een openbaar register bestaat waarin alle bedrijven zijn opgenomen met een ISAE certificering. In dit register (http://www.isae3402.nl/register/) kunt u onder andere zien wanneer het laatste rapport is opgesteld, en wie de certificerend accountant is. Ook is een rating toegekend die de kwaliteit van het rapport weergeeft. We ervaren het als een erkenning voor onze professionele bedrijfsvoering dat T&T deze “landelijke lijst” aanvoert!