• Schotelssite

T&T Website uitgebreid

Vanaf vandaag biedt de T&T website enkele nieuwe mogelijkheden.

Naast een aantal cosmetische verbeteringen zijn met name de volgende 2 aspecten het vermelden waard:

In het extranet is een mogelijkheid toegevoegd om voor ieder van de diensten (COMPET&T, WOW en PR-Service) de contractbeheerder op te geven. Deze persoon zal dan door T&T worden geïnformeerd over alle contractuele zaken. Zijn (of haar) naam zal worden vermeld op alle facturen, en ook de aankondiging van voorschotnota’s zal aan hem/haar gericht worden.

Verder is een module toegevoegd waarmee wij peilingen kunnen uitvoeren. Met enige regelmaat benaderen wij onze klanten met een aantal vragen die bijvoorbeeld samenhangen met de introductie van een nieuwe release. Hun voorkeuren werden in het verleden kenbaar gemaakt door het retourneren van een “antwoordformulier”.
Dit soort peilingen gaan wij vanaf nu per e-mail aankondigen bij de contractbeheerder. Hij (of een andere medewerker van de organisatie) kan vervolgens het betreffend formulier op onze website benaderen en daar de keuzes en voorkeuren van zijn organisatie kenbaar maken.
Deze werkwijze bespaart papier, porti en tijd. Bovendien wordt het voor T&T gemakkelijker om snel inzicht te krijgen in zaken die door veel klanten worden gewenst. Ook kunnen we eenvoudig zien welke klanten nog niet gereageerd hebben.