• Pool-expeditie

Eindelijk gaat WOW in productie

Nadat WOW eigenlijk al een paar jaar productiegereed is, wordt het op 15 januari 2011 daadwerkelijk in gebruik genomen door ABP en Zorg en Welzijn (APG en PGGM). De reden van de vertraging lag buiten WOW. De beide pensioenuitvoerders hadden (net zoals ook heel veel andere pensioenuitvoerders) een dekkingsgraad lager dan 100%. In die situatie geldt een wettelijk verbod op waardeoverdracht. Na WOW enkele maanden gebruikt te hebben komen de twee grote pensioenuitvoerders opnieuw in een onderdekking, waardoor het gebruik van WOW gestaakt moet worden. Pas met ingang van maart 2013 kwam een einde aan die situatie, en wordt WOW door een toenemend aantal pensioenuitvoerders gebruikt.