• Pool-expeditie

T&T krijgt opdracht voor de bouw van de LRD

In het jaar 2000 besluit het toenmalige kabinet dat er onderzoek gedaan moet worden naar de modernisering van de GBA. Vooruitlopend daarop moet er een landelijk register komen waarin een beperkt aantal persoonsgegevens van alle Nederlanders wordt opgenomen. Dit register zal (via het GBA netwerk) worden geactualiseerd door de GBA systemen van alle Nederlandse gemeenten, en dient real-time raadpleegbaar te zijn voor de afnemers van de GBA. Het register krijgt de naam LRD, en kan gezien worden als voorloper van GBA-V (en nog later BRP).
T&T komt als winnaar van het offertetraject uit de bus, en wint daarmee van enkele veel grotere mededingers. De LRD zal, tot groot genoegen van de afnemers, een jaar of 5 in productie zijn.