• Papiergeld bootje

WOW (Waardeoverdracht via het Web) bezig aan sterke opmars

Nu de dekkingsgraden van de meeste pensioenuitvoerders weer boven de 100% liggen, neemt de belangstelling voor WOW zienderogen toe. Dat is niet verbazingwekkend, want met WOW worden aanzienlijke besparingen, snellere doorlooptijden en een hogere kwaliteit gerealiseerd. Het voordeel van WOW wordt groter naarmate er meer partijen zijn aangesloten. Daarom is het goed nieuws dat naast ABP, PGGM, het pensioenfonds Horeca & Catering en enkele kleinere fondsen nu ook de bedrijfstakpensioenfondsen voor de Bouwsector, de Metaalelektro sector (PMT) en de Metaalnijverheid (PME) zijn aangesloten op WOW. Deze partijen nemen gezamenlijk een groot deel van alle waardeoverdrachten voor hun rekening. Daarmee wordt WOW een nieuwe standaard in de pensioenwereld. Dat moet voor de overige pensioenuitvoerders een krachtig argument zijn om snelle aansluiting op WOW te realiseren. Temeer daar de deelnemers/verzekerden de snelle afwikkeling die WOW mogelijk maakt erg appreciƫren. Bovendien is het goed voor het imago van de sector als geheel.