• Homepage Compett

COMPET&T demo

U staat op het punt om toegang te krijgen tot de COMPET&T demonstratieomgeving.

Wij verzoeken u eerst (telefonisch of per e-mail) uw IP-adres aan ons door te geven voordat u de COMPET&T demonstratieomgeving probeert te benaderen. Indien uw IP-adres niet bij ons bekend is, zal de omgeving niet te benaderen zijn.

Voordat u (onderaan deze pagina) de betreffende link activeert, verzoeken wij u kennis te nemen van de volgende aandachtspunten:

  • U kunt in de demonstratieomgeving bevragingen uitvoeren op:
   • Een GBA-V testomgeving waarin een aantal fictieve personen zijn opgenomen.  De testomgeving is in beheer bij RvIG en wordt door RvIG met enige regelmaat geactualiseerd.  Een toelichting op de actuele inhoud kunt u vinden op de website van RvIG (www.rvig.nl)  door daar te zoeken met de termen “Test” en “GBA-V”;
   • Een testomgeving van de BV BSN met daarin een aantal fictieve personen.  De testomgeving is in beheer bij RvIG en wordt door RvIG met enige regelmaat geactualiseerd.   Een toelichting op de actuele inhoud kunt u vinden op de website van RvIG (www.rvig.nl) door daar te zoeken op de termen “Test” en “BSN”;
   • Een testomgeving van de GBA TMV;
   • De productieomgeving van de BAG;
   • Een testomgeving van het NHR waarin deze fictieve organisaties voorkomen;
   • De onderdelen van COMPET&T waarmee beheerwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, en die het werken met abonnementen (afnemersindicaties) ondersteunen maken geen deel uit van de demonstratieomgeving;
   • De in productie-omgevingen toegepaste beveiligingsmethodieken zijn uitgeschakeld;
   • De demonstratieomgeving is ingericht conform de autorisatie van een gemeente. Voor gebruikers uit andere sectoren (en met andere autorisaties) zijn veelal andere instellingen, resultaten en zoekpaden van toepassing;
   • De NHR bevraging is ontwikkeld conform de laatste specificaties van de zogenaamde “HR Dataservice”  van de Kamers van Koophandel.  Omdat deze (nog) geen zoekfunctionaliteit op naam bevat is een link opgenomen naar de bestaande KvK-site die deze mogelijkheid wel kent.  Van aldus gevonden organisaties kan het KvK nummer als zoekargument worden overgenomen naar COMPET&T.  Uiteraard zullen wij een geïntegreerde zoekfaciliteit in COMPET&T bieden zodra de HR Dataservice die ondersteunt;
   • Na activeren van onderstaande link wordt u allereerst gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord.  De demonstratieomgeving kent 3 gebruikers met respectievelijk als gebruikersnaam: gebruikerX en als wachtwoord: wachtwoordX, waarbij X staat voor 1, 2 of 3. Als u bij het inloggen de melding krijgt dat de door u geselecteerde gebruiker al is ingelogd, dan is een andere bezoeker van de demonstratieomgeving u voor geweest, en kunt u het met één van de andere twee gebruikersaccounts proberen;
   • Mocht u onvolkomenheden tegenkomen, of suggesties hebben die de kwaliteit van COMPET&T ten goede komen, dan stellen wij het op prijs als u deze per e-mail aan ons zou willen toesturen (info@vertrouwdverbonden.nl).

 logo compet&t