• Product WOW

Waardeoverdracht via het web (WOW)

Waardeoverdracht is een bewerkelijk proces, dat erg veel energie, papier en geduld vraagt. De vele administratieve handelingen en vaak handmatige invoer van gegevens brengen bovendien een hoge kans op fouten met zich mee. Daarom hebben wij WOW ontwikkeld om waardeoverdrachten geautomatiseerd af te handelen via het web. Het digitaal uitwisselen van gegevens werkt sneller, verkleint de kans op fouten en brengt minder rompslomp met zich mee. WOW biedt ook een uitstekend inzicht in de werkvoorraad en neemt het tijdig verzenden van rappels voor zijn rekening.

Pensioenuitvoerders kunnen op twee manieren gebruik maken van WOW:

  • Met behulp van de beschikbare webinterface kan op uniforme wijze met andere pensioenuitvoerders worden gecommuniceerd over waardeoverdrachten. Binnenkomende informatie hoeft niet steeds te worden overgetoetst, maar kan worden aangevuld. Door de ingebouwde controles is de kans op fouten veel geringer.
  • Via een koppeling met het eigen back-office systeem. In dit geval kunnen waardeoverdrachten met andere pensioenuitvoerders volledig geautomatiseerd worden afgehandeld.