• Homepage Compett

COMPET&T ontsluit BRP (voorheen GBA), BAG en NHR

COMPET&T staat voor COMmunicatie Portaal voor Externe bronnen van T&T.  Deze software biedt de mogelijkheid om externe gegevensbronnen te ontsluiten en er, desgewenst in combinatie met elkaar, informatie uit te halen. Momenteel biedt COMPET&T toegang tot drie basisregistraties van de overheid: GBA, BAG en NHR. Voor elk van deze bronnen hebben wij een zogenaamde plug-in ontwikkeld die al dan niet voor uw organisatie kan worden geactiveerd. Bovendien is COMPET&T gekoppeld aan de berichtenbox (mijn.overheid.nl).

Geheel naar wens
Het fundament van COMPET&T bevat een veelheid aan generieke functionaliteit die algemene zaken regelt zoals beveiliging, autorisatie, logging, tekensetconversies, routering, distributie etc. Per externe bron kan worden aangegeven welke communicatievormen beschikbaar zijn (bevragen, selecties, mutatieabonnementen etc), en welke beveiligingsvoorwaarden van toepassing zijn. Door de generieke opzet kent COMPET&T een grote mate van flexibiliteit om de mogelijkheden eenvoudig af te stemmen op de wensen van uw organisatie.

Van GBA naar BRP
De GBA plug-in biedt toegang tot het volledige GBA-domein, te weten: GBA-V, RNI, BV BSN, PIVA-V en de TMV. Over enkele jaren zal het GBA-stelsel worden opgevolgd door het BRP-stelsel. T&T zorgt er voor dat dan de BRP plug-in volledig is aangepast aan de nieuwe mogelijkheden van de BRP. Ook zorgen wij dat bestaande gebruikers van de GBA zonder grote inspanningen kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel.

BAG (te combineren met BRP)
De BAG plug-in biedt toegang tot gegevens over alle panden in Nederland. Naast het adres (een authentiek gegeven) zijn ook zaken als bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en de geografische coördinaten opgeslagen in de BAG. De BAG plug-in kan de panden op de juiste plaats weergeven met als ondergrond de officiële topografische kaart van Nederland. Uniek aan de BAG plug-in is dat deze in combinatie met de BRP plug-in kan worden gebruikt. Uiteraard binnen de grenzen die daaraan door regelgeving worden gesteld. Hierdoor is het mogelijk gegevens op te vragen van personen die in een pand (of een bepaald gebied wonen). Dat biedt enorme mogelijkheden voor organisaties als provincie, GGD, politie en brandweer.

Nieuw HandelsRegister (NHR)
Het NHR is de nieuwe basisregistratie waarin de Kamers van Koophandel gegevens over bedrijven, stichtingen, verenigingen en andere organisaties vastleggen. Het is de equivalent van de GBA (straks BRP), maar dan voor niet-natuurlijke personen. De NHR plug-in anticipeert op de mogelijkheden die de NHR te bieden heeft. Vooralsnog kunnen een 4-tal real-time vragen worden gesteld. De antwoorden kunnen worden afgedrukt, maar ook in een XML-interface beschikbaar worden gesteld voor automatische verwerking in uw back-office systeem.

Berichtenbox van de overheid (BBX)
In 2016 is COMPET&T aangesloten op de berichtenbox van de overheid.  Dat biedt gebruikers van COMPET&T de mogelijkheid om op heel eenvoudige wijze de communicatie met hun klanten digitaal en veilig te laten verlopen via de berichtenbox. Dat hiermee grote financiële besparingen kunnen worden bereikt zal duidelijk zijn. Voor communicatie tussen T&T en de afnemers worden de bestaande beveiligde verbindingen gebruikt. De communicatie tussen T&T en de berichtenbox verloopt uiteraard conform de E-Overheidsstandaarden (Digikoppeling etc).                                            

Toegang tot meer basisregistraties...
In de toekomst gaat COMPET&T ook toegang bieden tot andere (basis)registraties. Denk bijvoorbeeld aan het kentekenregister van de RDW en de Basisregistratie Onderwijsgegevens van DUO. Heeft u zelf suggesties voor de uitbreiding van COMPET&T met toegang tot anders registraties? Wij zijn graag bereid de technische en commerciële haalbaarheid serieus te onderzoeken.