• Product Compett

COMPET&T ontsluit BRP, BAG, Handelsregister en Berichtenbox

COMPET&T staat voor COMmunicatie Portaal voor Externe bronnen van T&T. Deze software biedt de mogelijkheid om externe gegevensbronnen te ontsluiten en er, desgewenst in combinatie met elkaar, informatie uit te halen. Momenteel biedt COMPET&T toegang tot drie basisregistraties van de overheid: BRP (voorheen GBA), BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) en HR (Het HandelsRegister van de Kamers van Koophandel). Bovendien kan COMPET&T de communicatie met burgers/verzekerden/deelnemers etc afleveren in de Berichtenbox van MijnOverheid. Voor elk van deze aansluitingen hebben wij een zogenaamde plug-in ontwikkeld die al dan niet voor uw organisatie kan worden geactiveerd.

Geheel naar wens
Het fundament van COMPET&T bevat een veelheid aan generieke functionaliteit die algemene zaken regelt zoals beveiliging, autorisatie, logging, tekensetconversies, routering, distributie etc. Per aansluiting kan worden aangegeven welke communicatievormen beschikbaar zijn (bevragen, selecties, mutatieabonnementen etc), en welke beveiligingsvoorwaarden van toepassing zijn. Door de generieke opzet kent COMPET&T een grote mate van flexibiliteit om de mogelijkheden eenvoudig af te stemmen op de wensen van uw organisatie.

Van GBA naar BRP
Alhoewel juridisch gezien de GBA niet meer bestaat (de wet BRP is immers al ingegaan) wordt (anno 2018) nog steeds gewerkt met GBA systemen.   De GBA plug-in van COMPET&T biedt toegang tot het volledige GBA-domein, te weten: GBA-V, RNI, BV BSN, PIVA-V en de TMV. Het lag in de bedoeling gelijk opgaand met het overheidsprogramma “Operatie BRP” een nieuwe BRP plug-in te ontwikkelen.  Minister Plasterk heeft het programma echter medio 2017 beëindigd.  Het zal daardoor nog geruime tijd duren voordat de huidige gemeentelijke en landelijke systemen worden gemoderniseerd.   T&T heeft besloten niet langer te wachten met de vernieuwing van haar “GBA plug-in”.  Eind 2017 is gestart met de bouw van een BRP plug-in die moderne technologie en “look and feel” koppelt aan de meest uitgebreide functionaliteit die gebruikers van de BRP zich zouden kunnen wensen.

GEO (te combineren met BRP)
De GEO plug-in biedt toegang tot gegevens over alle panden in Nederland (zoals vastgelegd in de BAG). Naast het adres (een authentiek gegeven) zijn ook zaken als bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en de geografische coördinaten opgeslagen in de BAG. De GEO plug-in kan de panden op de juiste plaats weergeven met als ondergrond de officiële topografische kaart van Nederland. Uniek aan de GEO plug-in is dat deze in combinatie met de BRP- en HR plug-in kan worden gebruikt. Uiteraard binnen de grenzen die daaraan door regelgeving worden gesteld. Hierdoor is het mogelijk gegevens op te vragen van personen die in een pand (of een bepaald gebied wonen). Dat biedt enorme mogelijkheden voor organisaties als provincie, GGD, politie en brandweer.

HandelsRegister (HR)
Het HR is de nieuwe basisregistratie waarin de Kamers van Koophandel gegevens over bedrijven, stichtingen, verenigingen en andere organisaties vastleggen. Het is de equivalent van de BRP), maar dan voor niet-natuurlijke personen. De HR plug-in anticipeert op de mogelijkheden die de HR te bieden heeft:

  • Bevragingen via de HR Dataservice (via webinterface of applicatiekoppeling)
  • Bevragingen via de zogenaamde API’s (via webinterface of applicatiekoppeling)

Berichtenbox van de overheid (BBX)
In 2016 is COMPET&T aangesloten op de berichtenbox van de overheid. Dat biedt gebruikers van COMPET&T de mogelijkheid om op heel eenvoudige wijze de communicatie met hun klanten digitaal en veilig te laten verlopen via de berichtenbox. Dat hiermee grote financiële besparingen kunnen worden bereikt zal duidelijk zijn. Voor de communicatie tussen T&T en haar klanten worden de bestaande beveiligde verbindingen gebruikt. De communicatie tussen T&T en de berichtenbox verloopt uiteraard conform de E-Overheidsstandaarden (Digikoppeling etc).

Toegang tot meer basisregistraties...
In de toekomst gaat COMPET&T ook toegang bieden tot andere (basis)registraties. Denk bijvoorbeeld aan het kentekenregister van de RDW en de Basisregistratie Onderwijsgegevens van DUO. Heeft u zelf suggesties voor de uitbreiding van COMPET&T met toegang tot anders registraties? Wij zijn graag bereid de technische en commerciële haalbaarheid serieus te onderzoeken.