• partners.jpg

COMPET&T 2.0 voor ontsluiting van (basis)registraties

COMPET&T staat voor COMmunicatie Portaal voor Externe bronnen van T&T. Het is het portaal dat toegang kan bieden tot diverse externe gegevensbronnen.  De architectuur maakt het mogelijk om met een relatief geringe inspanning nieuwe bronnen te koppelen aan COMPET&T.

Het portaal bevat ook veel generieke functionaliteit.  Daarbij kan gedacht worden aan:

 • Autorisatiemechanismes
 • Logging
 • Query tools
 • Tekenset vertalingen
 • Routering
 • Distributie
 • Etc.

Het voordeel van deze werkwijze is dat gebruikers (en hun profielen) slechts eenmalig hoeven te worden vastgelegd, en dat de individuele plug-ins zich kunnen concentreren op de functionaliteit die onderscheidend is voor de betreffende externe bron.  Voor generieke functionaliteit kan gebruik gemaakt worden van alle hulpmiddelen die het portaal standaard te bieden heeft.

Op dit moment ondersteunt COMPET&T de volgende gegevensuitwisselingen:

 • BRP (Basisregistratie Personen)
 • HR (Handelsregister)
 • GEO (Geografie, met onder meer de BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
 • BBX (voor de Berichtenbox van MijnOverheid.nl
 • WOW (voor waardeoverdracht tussen pensioenuitvoerders)
 • PRS (voor het Pensioenregister

Voor zover wet- en regelgeving dat toestaan kan informatie uit meerdere (Basis)registraties ook in combinatie met elkaar inzichtelijk worden gemaakt.

Toegang tot meer (basis)registraties
In de toekomst gaat COMPET&T ook toegang bieden tot andere (basis)registraties. Heeft u zelf suggesties voor de uitbreiding van COMPET&T met toegang tot andere registraties? Wij zijn graag bereid de technische en commerciële haalbaarheid serieus te onderzoeken.