• partners.jpg

Partijen waarmee T&T samenwerkt

T&T streeft niet alleen naar langdurige relaties met haar klanten, ze heeft in de afgelopen decennia ook intensief en vruchtbaar samengewerkt met vele andere partijen. Met de meeste van hen onderhouden we al vele jaren nauwe contacten.

Zo zijn er bedrijven waar T&T graag een beroep op doet, omdat ze beschikken over hoogwaardige expertise die T&T in eigen huis niet op dat niveau aanwezig heeft. Sentia uit Amsterdam is daar een mooi voorbeeld van. Zij ondersteunen ons al meer dan 10 jaar bij het beveiligen van onze systemen. Daarnaast spelen zij ook een rol bij de continuïteitsgarantie die wij de afnemers van onze toepassingen bieden.

We hebben ook korte lijntjes naar de organisaties die de randvoorwaarden bepalen waaraan onze toepassingen moeten voldoen. Zo is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens al heel lang een vertrouwde vraagbaak als het gaat om wet- en regelgeving rond de GBA. Andersom maken zij dankbaar gebruik van de kennis die T&T heeft over de manier waarop afnemers van de GBA er gebruik van maken.

Binnen de pensioensector onderhouden we vergelijkbare relaties met de Pensioenfederatie en de Stichting Pensioenregister over vraagstukken die te maken hebben met waardeoverdracht (WOW) en het Pensioenregister (PR Service).