• Man en vrouw bestuderen menukaart

De T&T menukaart

T&T heeft er bewust voor gekozen om zich te specialiseren. De menukaart van T&T bevat daarom maar een drietal gerechten. Stuk voor stuk zijn het hoogstandjes, die op hun eigen gebied met gemak het marktleiderschap voor zich opeisen.

Wat ze gemeen hebben is dat het alle drie SaaS diensten zijn. De toepassingen zijn door T&T zelf ontwikkeld, ze worden door T&T gehost, en de gebruikers ervan kunnen rekenen op de best denkbare ondersteuning door T&T-ers die de toepassing kennen als hun broekzak. We hebben alles in eigen hand, en weten zo de voordelen van een klein bedrijf (korte communicatielijnen en een klantgerichte flexibele opstelling) te combineren met een professionele bedrijfsvoering (ISAE3402 certificering, escrow, uitwijk etc zijn vanzelfsprekend goed geregeld).

COMPET&T
Het oudste specialisme van T&T wordt gevormd door de GBA. T&T is daarbij betrokken geweest vanaf het moment dat de eerste contouren van dit stelsel in de jaren tachtig van de vorige eeuw werden ontworpen. De expertise van T&T is terug te vinden in de GBA plug-in van COMPET&T, waarmee het gehele GBA domein kan worden ontsloten (GBA, GBA-V, BV BSN, PIVA-V en TMV). De GBA plug-in zal over enkele jaren worden opgevolgd door een BRP plug-in op het moment dat het BRP stelsel de GBA zal gaan vervangen. Uiteraard zal T&T er voor zorgen dat deze omschakeling voor COMPET&T gebruikers soepel kan verlopen.
Naast de GBA (en BRP), kunnen COMPET&T gebruikers ook toegang krijgen tot andere (basis)registraties. Voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is al geruime tijd een BAG plug-in operationeel, en in oktober 2014 is daar de eerste release van de NHR plug-in bijgekomen zodat nu ook het Nieuw HandelsRegister van de Kamers van Koophandel met behulp van COMPET&T kan worden ontsloten.

WOW
WOW staat voor: Waardeoverdracht via het Web. Het is een toepassing die de digitale uitwisseling van informatie verzorgt tussen de beide pensioenuitvoerders die bij een waardeoverdracht betrokken zijn. WOW voorkomt dat informatie op papier heen en weer gestuurd moet worden en aan beide zijden steeds opnieuw moet worden ingebracht. De inzet van WOW draagt bij aan het reduceren van fouten, het verhogen van de afhandelingssnelheid, en brengt bovendien aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee.
WOW is sinds kort grootschalig in gebruik en streeft er naar alle pensioenuitvoerders voor zich te winnen.

PR Service
In januari 2011 is het Nationaal Pensioenregister in Nederland geïntroduceerd. Via het portaal www.mijnpensioenoverzicht.nl kunnen burgers de pensioenaanspraken opvragen die zij bij pensioenuitvoerders hebben opgebouwd tijdens hun werkzame leven. Ook de AOW wordt hierbij betrokken. Het portaal bevat geen eigen database waarin alle pensioenaanspraken zijn vastgelegd, maar vraagt deze, iedere keer dat een burger daarom verzoekt, real-time op bij de betreffende pensioen administrateur. Om de vragen die burgers via het portaal stellen te kunnen beantwoorden heeft iedere pensioenuitvoerder een voorziening nodig die een verwijsindex kan bijwerken, en die 7x24 de vragen op de voorgeschreven wijze kan beantwoorden. T&T heeft hiertoe de PR Service ontwikkeld. De PR Service beantwoordt (namens een groot aantal pensioenuitvoerders) meer dan de helft van de vragen die door burgers aan het pensioenregister worden gesteld.

Meer informatie over COMPET&T, WOW, of de PR Service kunt u vinden via de logo’s elders op deze pagina.