• Product Compett

Productinfo

De GEO plug-in kiest als ingang de topografische kaart van Nederland uit de BasisRegistratie Topografie (BRT).  Vergelijkbaar met “Google maps” kan daarop worden ingezoomd tot de gewenste mate van detaillering is bereikt.

Op de kaart kunnen meerdere “lagen” worden geprojecteerd.   Dit kan bijvoorbeeld de “BAG” laag zijn.   Dan worden (bij voldoende inzoomen) de perceelgrenzen getoond, en de panden die op die percelen staan (met hun exacte omtrek en op de juiste plaats). 

Van deze panden kunnen (door er op te klikken) dan gegevens zoals het (BAG) adres, het bouwjaar, de geografische coördinaten de oppervlakte etc worden opgevraagd.   Interessanter wordt het als er een relatie met de BRP en/of het Handelsregister wordt gelegd.  Dan kan de getoonde informatie worden aangevuld met “wie er woont”, of “welk bedrijf er is gevestigd”.  Uiteraard alleen voor zover de wet- en regelgeving dat toestaat.

De GEO plug-in maakt het ook mogelijk op de topografische kaart (met de muis) een gebied te markeren en vervolgen “massaal”  vragen te stellen over personen of bedrijven binnen dat gebied.  Een toepassing zou bijvoorbeeld een GGD kunnen zijn die een besmettelijke ziekte ontdekt en voor de bestrijding daarvan wil weten hoeveel (en welke) vrouwen van boven de 60 er binnen een kilometer omtrek van het ziektegeval wonen. 

In een volgende release van de GEO plug-in zal bovenstaande functionaliteit ook gekoppeld kunnen worden aan de gegevens uit de E-BRP en/of de E-HR.   Dan nemen de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk toe omdat dan wordt gewerkt met eigen (persoons- of bedrijfs-) gegevens, en derhalve geen gegevens worden verstrekt/gebruikt waar de klant geen recht op heeft. 

Als u er meer over wil weten kunt de product beschrijving via een link in de rechterkolom van dit scherm downloaden.