• Homepage Compett

Referenties

 • GGD'en

  Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GGD) (3)
  Gemeente Utrecht Volksgezondheid (2)
  GGD Amsterdam (7)
  GGD Brabant-Zuidoost (2)
  GGD Drenthe (1)
  GGD Flevoland (3)
  GGD Gelderland-Zuid subregio Nijmegen (2)
  GGD Gooi en Vechtstreek (6)
  GGD Groningen (1)
  GGD Haaglanden - Locatie 's-Gravenhage (2)
  GGD Haaglanden (2)
  GGD Hart voor Brabant (3)
  GGD Hollands Midden (3)
  GGD Hollands Noorden (5)
  GGD IJsselland (4)
  GGD Noord- en Oost-Gelderland (2)
  GGD Regio Utrecht (4)
  GGD Rotterdam-Rijnmond (3)
  GGD Twente (4)
  GGD West-Brabant (3)
  GGD Zaanstreek Waterland (4)
  GGD Zeeland (2)
  GGD Zuid Limburg (2)
  Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (3)
  Veiligheidsregio Fryslân (1)
  Veiligheidsregio Limburg-Noord (1)
  VRK (Veiligheidsregio Kennemerland m.b.t. EPI) (1)
  VRK (VeiligheidsRegio Kennemerland m.b.t. JGZ) (1)
  VRK (Veiligheidsregio Kennemerland m.b.t. OGGZ) (1)

 • Ziekenhuizen

  't Lange Land Ziekenhuis (1)
  Academisch Medisch Centrum (3)
  Academisch Ziekenhuis Maastricht (1)
  Amphia Ziekenhuis (1)
  Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (4)
  BovenIJ Ziekenhuis (1)
  Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (1)
  Catharina-ziekenhuis (1)
  Deventer Ziekenhuis (2)
  Diakonessenhuis Utrecht (1)
  Erasmus Medisch Centrum (2)
  Flevoziekenhuis (1)
  GGZ in Geest (1)
  GGZ Rivierduinen (1)
  Groene Hart Ziekenhuis (1)
  Haaglanden Medisch Centrum (1)
  Instituut Verbeeten (1)
  Isala Klinieken (1)
  Karakter | Kinder- en Jeugdpsychiatrie (1)
  Laurentius Ziekenhuis (1)
  Leids Universitair Medisch Centrum (4)
  Maasstad Ziekenhuis (2)
  Martini Ziekenhuis (1)
  Meander Medisch Centrum (1)
  Medisch Centrum Leeuwarden (1)
  Medisch Spectrum Twente (1)
  Pro Persona (1)
  Radboudumc (1)
  Spaarne Gasthuis (1)
  St. Antonius Ziekenhuis (1)
  St. Arkin (1)
  St. Franciscus Vlietland Groep (1)
  St. Zuyderland Medisch Centrum (1)
  Tergooiziekenhuizen (1)
  Universitair Medisch Centrum Groningen (4)
  Universitair Medisch Centrum Utrecht (2)
  VU Medisch Centrum (4)
  Ziekenhuis Gelderse Vallei (1)

 • Kankerpreventie

  FSB (Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) (5)
  Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) (2)

 • Gemeenten

  1Stroom m.b.t. Gemeente Duiven (1)
  1Stroom m.b.t. Gemeente Westervoort (1)
  DBI Amsterdam (1)
  Gemeente Appingedam (1)
  Gemeente Assen (1)
  Gemeente Baarn (1)
  Gemeente Bergen op Zoom (1)
  Gemeente Boxmeer (1)
  Gemeente Breda (1)
  Gemeente Brummen (1)
  Gemeente Bunnik (1)
  Gemeente Delfzijl (1)
  Gemeente Dordrecht (1)
  Gemeente Dordrecht m.b.t. Gemeente Alblasserdam (1)
  Gemeente Dordrecht m.b.t. Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (1)
  Gemeente Dordrecht m.b.t. Gemeente Sliedrecht (1)
  Gemeente Drimmelen (1)
  Gemeente Epe (1)
  Gemeente Goes (1)
  Gemeente Gorinchem (1)
  Gemeente Groningen (1)
  Gemeente Haaksbergen (1)
  Gemeente Hardinxveld-Giessendam (1)
  Gemeente Heerhugowaard (1)
  Gemeente Heumen (1)
  Gemeente Katwijk (1)
  Gemeente Leudal (1)
  Gemeente Loppersum (1)
  Gemeente Maassluis (1)
  Gemeente Middelburg (1)
  Gemeente Midden-Drenthe (1)
  Gemeente Molenlanden (2)
  Gemeente Nijkerk (1)
  Gemeente Opmeer (1)
  Gemeente Papendrecht (1)
  Gemeente Rotterdam (1)
  Gemeente Steenbergen (1)
  Gemeente Tholen (1)
  Gemeente Tilburg (1)
  Gemeente Veere (1)
  Gemeente Velsen (1)
  Gemeente Voorst (1)
  Gemeente West Maas en Waal (2)
  Gemeente Wijk bij Duurstede (1)
  Gemeente Zwijndrecht (1)
  MGR Rijk van Nijmegen (m.b.t. gemeente Nijmegen) (1)
  Samenwerking A2-gemeenten (3)

 • Provincies

  Provincie Drenthe (1)
  Provincie Flevoland (1)
  Provincie Gelderland (2)
  Provincie Groningen (1)
  Provincie Limburg (2)
  Provincie Noord-Brabant (1)
  Provincie Noord-Holland (2)
  Provincie Overijssel (1)
  Provincie Utrecht (1)
  Provincie Zeeland (1)
  Provincie Zuid-Holland (1)

 • (Inter)gemeentelijke Instellingen

  Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (1)
  Belastingen SWW (1)
  Belastingsamenwerking Oost-Brabant (2)
  Belastingsamenwerkingsverband Gouwe Rijnland (1)
  Cocensus (1)
  Dienst Gezondheid en Jeugd (Leerplicht) (1)
  DUO+ (3)
  Gemeentebelastingen Amstelland (6)
  Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (1)
  HLTsamen (3)
  Noordelijk Belastingkantoor (1)
  ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland (1)
  Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) (2)
  RUD Utrecht (1)
  Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (1)
  Tribuut Belastingsamenwerking (1)
  Werkplein Drentsche Aa (3)
  WerkSaam Westfriesland (1)

 • Veilig Thuis organisaties

  Gemeente Den Haag Dienst OCW Veilig Thuis Haaglanden (1)
  GGD Zeeland - Veilig Thuis (1)
  Jeugdbescherming Brabant m.b.t. Veilig Thuis Noordoost Brabant (1)
  Jeugdbescherming Brabant m.b.t. Veilig Thuis Zuid Oost Brabant (1)
  Samen Veilig Midden-Nederland (1)
  Veilig Thuis Flevoland (1)
  Veilig Thuis IJsselland (1)
  Veilig Thuis Kennemerland (1)
  Veilig Thuis Midden-Brabant (1)
  Veilig Thuis Noord en Midden Limburg (1)
  Veilig Thuis ZHZ (1)

 • Ministeries

  Min. J&V Justis (5)
  Min. Bin. Zkn. en Koninkrijksrelaties - Dg OverheidsOrganisatie\Directie IFHR\Afdeling Beleidsinformatie (1)
  Min. Bin. Zkn. Kiesraad (1)
  Min. Buitenlandse Zaken - Afdeling DCV-MB-IB (2)
  Min. Defensie (2)
  Min. Defensie Dienstplichtzaken (2)
  Min. Economische Zaken en Klimaat - Dienst ICT Uitvoering (1)
  Min. EZ | DICTU - Agentschap Telecom (1)
  Min. EZ | DICTU - m.b.t. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (2)
  Min. EZ | DICTU - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (AID) - KvW (1)
  Min. EZ | DICTU - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (AID) (2)
  Min. I&M | Inspectie Leefomgeving en Transport - IOD (3)
  Min. I&M Inspectie Leefomgeving en Transport (0)
  Min. OCW | Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1)
  Min. SZW | OpsporingSZW (2)
  Min. J&V CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) (3)
  Min. J&V Justitiële Informatiedienst (1)
  Min. J&V Justis (6)
  Min. J&V Openbaar Ministerie (1)
  Min. J&V Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (3)
  Min. VWS CIBG m.b.t. registers (8)
  Min. VWS Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2)
  Min. VWS - Programma PGB (1)
  Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) - Register Paspoort Signalering (1)
  Rijksvastgoedbedrijf (1)

 • Diversen

  ACM: Autoriteit Consument en Markt (2)
  Arriva Personenvervoer Nederland BV (1)
  Bureau Financieel Toezicht (1)
  Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren (1)
  Centraal Bureau voor de Statistiek (8)
  Centraal Bureau voor Genealogie (1)
  CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) (1)
  Commissariaat voor de Media (1)
  Connexxion Nederland N.V. (1)
  Data Access Europe B.V. (1)
  Examenservices (1)
  GVB Exploitatie B.V. (1)
  Het CAK (1)
  Het CAK m.b.t. Burgerregelingen en Handelsregister (3)
  Het Nederlandse Rode Kruis (1)
  Hoge Raad van Adel (2)
  HTM Personenvervoer N.V. (1)
  Huurcommissie (1)
  Jeugdzorg Nederland (16)
  Kadaster (1)
  Kamer van Koophandel (1)
  Kanselarij der Nederlandse Orden (1)
  Kansspelautoriteit (1)
  Keolis Nederland B.V. (1)
  Kiwa Register B.V. (1)
  KNMG: Kon. Ned. Mij. tot bevordering der Geneeskunst (1)
  Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (1)
  LBIO: Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (1)
  Nationale Hypotheek Garantie (1)
  Nederlandse Emissieautoriteit (1)
  NIFP: Ned. Inst. For. Psychiatrie en Psychologie (2)
  NS Groep NV (1)
  NSCR: Ned. Studiecentr. Criminaliteit en Rechtshandhaving (1)
  NZa: Nederlandse Zorgautoriteit (1)
  OV-Bureau Groningen Drenthe (1)
  Politie inzake Min. J&V - Vreemdelingenzaken (IND) (3)
  Politie Nederland (4)
  Qbuzz BV (1)
  Raad van State (1)
  Raad voor de Kinderbescherming (1)
  Raad voor Rechtsbijstand (1)
  RIVM - DVP Centraal (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) (3)
  St. Afvalstoffen Vaardocumenten Binnenvaart (1)
  Staatsbosbeheer (1)
  Stichting Bureau Erkenningen (1)
  Stichting FIOM (1)
  Stichting Vamex (1)
  Universiteit Maastricht - Afdeling Interne Geneeskunde/MDL (2)
  Universiteit Maastricht m.b.t. cap.grp Epidemiologie (3)
  Universiteit Utrecht / IRAS (1)
  Wageningen Universiteit (1)

 • Pensioenuitvoerders

  216 Accountants B.V. (1)
  ABN AMRO Pensioenfonds (1)
  Achmea Divisie Pensioen & Leven (1)
  Achmea Pensioenservices (2)
  Achmea Schade en Inkomen (1)
  ACS HR Solutions Nederland b.v. (1)
  AEGON Nederland NV (3)
  AGH (Administratie Groep Holland) (1)
  Ahold Delhaize Pensioen (1)
  Allianz Nederland Levensverzekering N.V. (1)
  APG Rechtenbeheer N.V. (1)
  APG Rechtenbeheer N.V. (2)
  Appel Pensioenuitvoering (1)
  Appolaris B.V. (2)
  ASR Schadeverzekering N.V. (1)
  ASR Servicemaatschappij NV mbt Hnpf (1)
  ASR Servicemaatschappij N.V. m.b.t. Loyalis (1)
  ASR Verzekeringsgroep (1)
  AZL N.V. (3)
  Be Frank (1)
  Bedrijfstakpensioenfonds voor Handel in Bouwmaterialen (1)
  Blue Sky Group (1)
  Brand New Day PPI (1)
  Coöperatie Klaverblad Verzekeringen U.A. (1)
  De Goudse Verzekeringen (2)
  Delta Lloyd Houdstermaatschappij Verzekeringen NV (1)
  Delta Lloyd Pensioenfonds Services (2)
  Delta Lloyd Schade (1)
  Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V. (1)
  DION Pensioen Services b.v. (1)
  Elips Life AG (1)
  Fondsenbeheer Waterbouw B.V. (1)
  Fresenius HemoCare Netherlands B.V. (1)
  Generali Verzekeringsgroep (2)
  Hagee St. Psf. (1)
  InAdmin N.V. (3)
  Kettlitz Wulfse Verzekeringen (1)
  MN (3)
  MPD: Coöp. Media Pensioen Diensten U.A. (1)
  Ned. Alg. Mij. van Levensverzekering Conservatrix (1)
  NN Group / Nationale Nederlanden (3)
  Onderlinge 's-Gravenhage (1)
  Pensioenfonds Horeca & Catering (1)
  PGB Pensioendiensten (1)
  PGGM (3)
  Psf. DSM Nederland (1)
  Riskco Administrations B.V. (1)
  Scildon (1)
  SPF Beheer bv (1)
  St. Brocacef Psf. (1)
  St. CRH Psf. (1)
  St. Heineken Psf. (1)
  St. Norit Psf. (1)
  St. Psf. Ballast Nedam (1)
  St. Psf. Campina (1)
  St. Psf. Cindu International (1)
  St. Psf. Ecolab B.V. (1)
  St. Psf. Grontmij (1)
  St. Psf. HAL (1)
  St. Psf. HaskoningDHV (1)
  St. Psf. Koninklijke Cosun (1)
  St. Psf. Pon (1)
  St. Psf. Provisum (1)
  St. Psf. Randstad (1)
  St. Psf. Sagittarius (1)
  St. Psf. TDV (1)
  St. Psf. voor Roeiers in het Rotterdamse Haven (1)
  St. Psf. Wolters Kluwer Nederland (2)
  St. Psf. Xerox (1)
  St. Telegraafpsf. 1959 (1)
  Stg. Pensioenfonds Hoogovens (1)
  Swiss RE International (1)
  TKP (3)
  Unilever APF (1)
  VIVAT Verzekeringen m.b.t. Reaal Col. Pens.bedr. (1)
  VIVAT Verzekeringen m.b.t. Zwitserleven (1)
  VIVAT Verzekeringen m.b.t. Zwitserleven PPI (1)
  Willis Towers Watson (1)

 • Sociale Werkvoorzienings Instellingen

  Alescon (1)
  Caparis NV (1)
  Diamant-groep (1)
  IBN Kader BV (1)
  IJmond Werkt! (1)
  NV Empatec / GR Fryslân West (1)
  Senzer (1)
  SWB (1)
  Tomingroep B.V. (1)
  WerkSaam Westfriesland (1)
  WNK Personeelsdiensten (1)
  WSD-Groep (1)
  WVS-Groep (1)

 • Thuiszorginstellingen

  Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (0)
  St. De Zorgboog (0)
  St. Icare JGZ (0)
  Stichting Santé Partners (0)
  Vérian (0)
  Yunio Jeugdgezondheidszorg (0)
  Zorggroep Almere (0)
  Zorggroep Oude en Nieuwe Land (0)
  ZuidZorg (0)

 • Uitkeringsinstellingen

  Sociale Verzekeringsbank (4)
  UWV (2)
  WWplus B.V. (1)

 • Zuiverings- Water- en Hoogheemraadschappen

  HH van Rijnland m.b.t. HH van Schieland en de Krimpenerwaard (1)
  Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (1)
  Hoogheemraadschap Delfland (1)
  Hoogheemraadschap van Rijnland (1)
  Waternet m.b.t. Ws Amstel Gooi en Vecht (1)
  Waterschap Brabantse Delta (1)
  Waterschap De Dommel (3)
  Waterschap Drents Overijsselse Delta (1)
  Waterschap Hollandse Delta (1)
  Waterschap Hunze en Aa's (1)
  Waterschap Limburg (1)
  Waterschap Rijn en IJssel (1)
  Waterschap Scheldestromen (1)
  Waterschap Vallei en Veluwe (1)
  Waterschap Vechtstromen (1)
  Waterschap Zuiderzeeland (2)
  Wetterskip Fryslân (1)

 • Zorgverzekeraars

  ASR Basis Ziektekostenverzek. N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzek. N.V. (1)
  CZ Groep Zorgverzekeringen (2)
  De Friesland Zorgverzekeraar (2)
  Eno Zorgverzekeraar N.V. (2)
  Menzis (1)
  ONVZ Zorgverzekeraar (1)
  Vektis (1)
  VGZ Organisatie BV (3)
  Zilveren Kruis Achmea (3)
  Zorgverzekeraar DSW (2)
  Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid (2)