• Pool-expeditie

Vertrouwd verbonden

Bovenstaande foto is gemaakt toen T&T in 2011 haar 35 jarig bestaan vierde in IJsland.  Het beeld is een mooie visualisatie van de manier waarop wij met elkaar en met onze klanten willen samenwerken. Niet voor niets luidt ons devies: “vertrouwd verbonden”.

Opgericht in 1976, hebben we inmiddels een leeftijd bereikt waar weinig andere ICT bedrijven aan kunnen tippen. We zijn bovendien kerngezond doordat we er, op geheel eigen wijze, in zijn geslaagd de voordelen van kleinschaligheid te combineren met de zekerheden die van professionele dienstverleners verwacht mogen worden.

Bij al ons handelen staat de wens om te komen tot langdurige relaties centraal. Dat geldt voor medewerkers, van wie er een aantal al tientallen jaren in dienst zijn, maar het geldt evenzeer voor onze klanten, waarvan we hopen dat ze op het samenwerkingsgebied volledig vertrouwen op T&T. Het spreekt voor zich dat zoiets enkel haalbaar is als openheid, aanspreekbaarheid, vakkennis en hulpvaardigheid aan geen enkele twijfel onderhevig zijn.

Specialisme als kracht
In de praktijk proberen we dat vorm te geven door ons te beperken tot de dingen waar we goed in zijn. En dat zijn toepassingen die te maken hebben met de digitale uitwisseling van vertrouwelijke (privacygevoelige) gegevens. De 6 toepassingen die T&T heeft ontwikkeld zijn alle op een uniforme manier te bedienen vanuit één portaal dat de naam COMPET&T draagt.  COMPET&T staat voor “COMmunicatie Portaal voor Externe bronnen van T&T” en is een SaaS dienst die door T&T in eigen beheer is ontwikkeld en ook door T&T zelf wordt geëxploiteerd.

Zekerheid voor alles
Een professionele bedrijfsvoering moet er toe bijdragen dat klanten er ook daadwerkelijk blind op kunnen varen dat de werkzaamheden die aan T&T worden toevertrouwd continu en vakkundig worden uitgevoerd. Een paar voorbeelden van de vele maatregelen die we daarvoor hebben getroffen:

  • Een uitwijklokatie die middels “data mirroring” continue met de productiesystemen is verbonden
  • Escrow- en continuïteitsregeling
  • Continuïteits- en beveiligingsplan
  • Screening van medewerkers
  • Een jaarlijkse ISAE 3402 type 2 certificering
  • ISO 27001 certificering
  • Functionaris Gegevensbescherming voor AVG conformiteit

Menselijke maat
Binnen de grenzen die formele procedures soms met zich meebrengen proberen we maximaal om de menselijke maat in de contacten met onze klanten hoog te houden.  Dat is het meest zichtbaar bij onze ondersteuning. Zo zult u bij ons geen “nummertje krijgen” als u de helpdesk belt. U wordt te woord gestaan door iemand die uw toepassing tot in de puntjes kent. En als u eens een bijzondere wens hebt moet het raar lopen als we daar niet aan tegemoet komen. 

Eenvoudig kostenpatroon
Het commerciële concept dat op al onze diensten van toepassing is, draagt ook bij aan een lange wederzijdse relatie. De eenmalige kosten voor ingebruikname van onze diensten zijn minimaal. Datzelfde geldt voor de jaarlijks vaste beheerkosten. De variabele kosten die jaarlijks in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van de mate van gebruik. Net als bij het nutsbedrijf krijgt u een voorschotnota gebaseerd op verwacht gebruik, en een jaarafrekening waarop eventueel meer- of minder- gebruik wordt verrekend. In de tarieven zijn alle kostencomponenten begrepen (licenties, gebruik infrastructuur, nieuwe releases, helpdeskondersteuning etc). Het kostenpatroon van onze diensten is daarmee uitermate eenvoudig.  Het ademt ook mee met de activiteiten van de klant.  Als die groeien nemen de kosten (voorspelbaar) toe. Als ze krimpen, dalen de kosten mee.