• Homepage Compett

Nieuwe plug-in voor de "Berichtenbox"

De uitloop in de planning van Operatie BRP geeft T&T de ruimte om invulling te geven aan een veelgehoorde wens van klanten. Zij hebben ons namelijk laten weten dat ze graag via de bestaande COMPET&T infrastructuur willen aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid, zodat zij op een beveiligde en gestructureerde manier papieren communicatie met hun klanten kunnen vervangen door digitale berichten. Alle klanten met een DigiD komen hiervoor in beginsel in aanmerking. Dat hiermee grote besparingen zijn te behalen is evident. Het ligt ook voor de hand om het COMPET&T-platform daarvoor in te zetten omdat COMPET&T de benodigde DIGI-standaarden al ondersteunt, en gelijktijdig ook de digitale gegevensuitwisseling tussen T&T en afnemers al op een goed beveiligde manier is ingeregeld. We zijn voornemens om de Berichtenbox plug-in direct onder te brengen in het COMPET&T 2.0 portaal waarin later ook de BAG-, de NHR- en de in ontwikkeling zijnde BRP plug-in zullen worden opgenomen.
Deze integrale aanpak biedt ook tal van mogelijkheden tot verrijking van gegevens en/of nieuwe inzichten door het combineren van data uit verschillende bronnen.
 
Wij verwachten de plug-in nog dit jaar in productie te kunnen nemen, en zullen u via onze website op de hoogte houden van de vorderingen. Als u nu al nadere informatie op prijs stelt, stuur dan een e-mail bericht naar info@vertrouwdverbonden.nl. Dan nemen we snel contact met u op.