• Product Compett

Gratis gebruik BAG plug-in tot eind 2016!

Eén van de mooiste opties in COMPET&T is de zogenaamde BAG plug-in. BAG staat voor Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG is een van de basisregistraties van de overheid. In de BAG zijn alle panden in Nederland vastgelegd met het authentieke adres, enkele administratieve gegevens, en de geografische coördinaten van het pand. Met de BAG plug-in kunt u op een “Google-maps achtige” manier vanaf de topografische kaart van Nederland inzoomen naar het betreffend pand. Door erop te klikken krijgt u niet alleen de administratieve gegevens te zien, maar ook (als uw GBA/BRP aansluiting deel uitmaakt van de COMPET&T serviceovereenkomst) welke perso(o)n(en) er in dat pand gevestigd zijn. Andersom kunt u ook vanuit het antwoord op een GBA-V vraag doorklikken naar de topografische kaart waarop dan zichtbaar wordt in welk pand de betreffende persoon woonachtig is.

Om u een indruk te geven:

Voorbeeld BAG plug-in


Heel bijzonder is de mogelijkheid om op de topografische kaart met de muis een willekeurig gebied te markeren, waarna kan worden opgevraagd welke panden en/of welke personen er binnen dit gebied voorkomen.
In de huidige versie worden deze personen opgevraagd in GBA-V. In een volgende release zal deze selectie ook kunnen worden gemaakt op het GBA schaduwbestand (E-BRP).

Enkele praktische voorbeelden:

  • GGD-en

Bij het ontdekken van een besmettelijke ziekte kunnen de persoonsgegevens worden opgevraagd van alle personen die in de (zelf te definiëren) omgeving wonen, waarna daaruit (bijvoorbeeld op basis van leeftijd en geslacht) de risico doelgroep kan worden bepaald die voor nader onderzoek moet worden uitgenodigd;

  • Fraudebestrijding

Met BAG-bevraging kan eenvoudig antwoord worden gekregen op vragen als:

  • Is het opgegeven adres wel een woonhuis (of juist niet)?
  • Wonen er wel mensen op het opgegeven adres?
  • Is het een adres waar meerdere verblijfsobjecten zijn?
  • Is de oppervlakte van het pand in overeenstemming met het aantal bewoners dat er verblijft?
  • Provincies, gemeenten, waterschappen

Als er een weg moet worden aangelegd, of als er in een gebied werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan kunnen eenvoudig de personen worden geselecteerd die daarover moeten worden ingelicht;

  • Pensioenuitvoerders

Met een BAG bevraging naar de bewoners van een pand is “samenwonen” snel vast te stellen;

  • Statistische informatie voor beleidsbepaling, productontwikkeling etc.

Als de volgende release is geïmplementeerd kunnen geografische selecties worden toegepast op het eigen schaduwbestand (E-BRP). Op basis van de geretourneerde gegevens kunnen allerlei statistieken worden gemaakt naar leeftijd, geslacht of andere persoonskenmerken.

Wij zullen voor het resterend deel van 2016 voor alle klanten met een COMPET&T serviceovereenkomst het gratis gebruik van de BAG plug-in mogelijk maken voor de beheerder. Hij/zij kan vervolgens deze mogelijkheid ook voor andere personen binnen de organisatie open zetten.
Zoals gezegd zijn aan het gebruik van de BAG plug-in gedurende deze periode geen kosten verbonden. Als u vanuit de BAG plug-in GBA/BRP vragen genereert, moet u zich ervan bewust zijn dat deze persoonsvragen dan, net zoals gewone GBA/BRP vragen, meetellen bij de berekening van servicekosten en de kosten die RvIG in rekening brengt.

Als u gedurende deze kennismakingsperiode besluit om de BAG plug-in met ingang van 2017 aan uw COMPET&T serviceovereenkomst toe te voegen zullen wij u geen eenmalige kosten berekenen. De jaarlijks vaste kosten zullen dan stijgen met € 500,- excl. btw. Voor de berekening van de variabele kosten worden de BAG vragen gecumuleerd met de GBA/BRP aantallen zodat u maximaal profiteert van de dalende prijzen bij stijgende aantallen.

Uiteraard staan wij graag voor u klaar als u meer zou willen weten, of als u onverwacht op problemen stuit bij het gebruik van de BAG plugin.

Tot slot:
De organisatie die tijdens de kennismakingsperiode de beste tip geeft voor het gebruik van de BAG plug-in mag ook in 2017 de BAG plug-in gratis blijven gebruiken.