• Schotelssite

AVG (Verwerkersovereenkomst)

Vooruitlopend op de komst van de AVG, heeft T&T in de tweede helft van 2017 een verwerkersovereenkomst opgesteld die vanaf dat moment deel uitmaakte van iedere nieuwe of geactualiseerde service-overeenkomst die werd afgesloten.

Middels een nieuws brief en nieuwsberichten op onze website zijn alle klanten daarover geïnformeerd, en hebben wij aangeboden de actuele serviceovereenkomst te actualiseren zodat deze AVG-proof” zou zijn. Een groot deel van de klanten heeft daar mee ingestemd. Klanten waarbij dat in juni nog niet was gebeurd zijn daar per post op geattendeerd, waarna velen alsnog hun overeenkomst hebben laten actualiseren.

Voor de resterende klanten geldt dat T&T haar standaard verwerkersovereenkomst van toepassing heeft verklaard op de dienstverlening ten behoeve van deze klanten.