• Palmstrand

Achmea divisie Pensioen & Leven (dP&L) stapt over naar PR Service

Achmea dP&L heeft besloten om haar eigen aansluiting op het pensioenregister te vervangen door de PR Service. Daarmee volgt ze het besluit van zusteronderneming Syntrus Achmea die al sedert de start van het pensioenregister van de PR Service gebruik maakt.
De belangrijkste overweging die Achmea dP&L tot dit besluit bracht is de wetenschap dat toekomstige koppelvlakwijzigingen voor het overgrote deel door T&T zullen worden doorgevoerd, en niet meer op het bordje van de eigen ICT afdeling terechtkomen. Doordat T&T de kosten van deze aanpassingen over een grote groep pensioenadministrateurs kan spreiden (en zelfs garandeert dat ze vallen binnen de tarieven die voor de totale dienstverlening zijn afgesproken) zijn op termijn grote besparingen mogelijk.