• Homepage Prservice

Nieuwe PRS plug-in in productie genomen

Op 11 juni is de PRS plug-in in productie genomen.  Deze volledig nieuw ontwikkelde plug-in is de opvolger van de PR Service waarmee tientallen pensioenadministrateurs hun aansluiting op het Nationaal Pensioenregister hebben gerealiseerd. 

De PRS plug-in maakt deel uit van COMPET&T 2.0 het portaal dat binnen afzienbare tijd toegang zal bieden tot alle T&T diensten.  Naast de PRS plug-in zijn dat op dit moment de HR plug-in (voor aansluiting op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) en de BBX plug-in (voor aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid).

Vanaf 2020 volgen dan nog de BRP plug-in (als opvolger van de “grijze” en de “paarse” GBA toepassing), de GEO plug-in (als opvolger van de huidige “BAG”  toepassing), en de WOW plug-in (voor het waardeoverdrachtproces tussen pensioenuitvoerders).

Een belangrijk voordeel van COMPET&T 2.0 is dat alle plug-ins vanuit één portaal kunnen worden benaderd, dat ze allemaal op dezelfde wijze kunnen worden bediend en dat organisatie gebonden informatie over gebruikers, autorisaties, rollen etc slechts op één plaats hoeft te worden vastgelegd.

De PRS plug-in ondersteunt het meest recente koppelvlak van het Pensioenregister (KV5a).