• Product Compett

Advies: voer massale GBA/BRP acties nog dit jaar uit!

Jaarlijks stelt de Minister (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de tarieven vast die RvIG in rekening mag brengen voor het gebruik van de BRP.  Voor 2017 heeft RvIG een tariefvoorstel gedaan aan de Minister dat (wederom) aanzienlijk hoger ligt dan dit jaar (en zeker dan in 2015).   

Onderstaande tabel geeft per “staffel” de tarieven weer zoals die in 2015 en 2016 zijn gehanteerd, en zoals die zijn voorgesteld voor 2017.

Van

t/m

2015

2016

2017 (voorstel)

0

10.000

0,-

0,-

0,-

10.001

100.000

1.100,

1.700,-

2.430,-

100.001

500000

11.000,-

17.000,-

24.300,-

500.001

2.500.000

55.000,-

85.000,-

121.500,-

2.500.001

7.500.000

275.000,-

425.000,-

607.500,-

7.500.001

15.000.000

825.000,-

1.275.000,-

1.822.500,-

15.000.001

999.999.999

1.650.000,-

2.550.000,-

3.642.000,-

De inschaling in één van de staffels vindt plaats aan de hand van de optelsom van het aantal GBA berichten (verzonden via het mailbox stelsel) en het aantal gestelde GBA-V vragen.

Als de Minister instemt met het voorstel van RvIG, zullen de RvIG tarieven in 2017 met ongeveer 43% stijgen!

Als u van plan bent om in 2017 grote aantallen afnemersindicaties te plaatsen of te verwijderen, of als u grote opvraagacties in de planning hebt staan, dan verdient het aanbeveling om te onderzoeken of het verstandig is deze acties (deels) al dit jaar uit te voeren.

Als u daar prijs op stelt kunnen wij u helpen bij het bepalen van de economisch meest voordelige werkwijze.