• Product Compett

Operatie BRP (tijdelijk) gestopt

Op 27 juni heeft Minister Plasterk de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de gevolgen van nieuwe tegenvallers bij de ontwikkeling en ingebruikname van de BRP.  Hij heeft daarbij ook het uiterst kritische advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT) vrijgegeven.  Beide documenten zijn via de hyperlinks in de vorige zin in te zien.

Conclusie is dat de thans voorziene overschrijdingen zo groot zijn dat het twijfelachtig is of Operatie BRP moet worden voortgezet.  De Minister heeft een bezinningsperiode tot eind dit jaar aangekondigd waarin de verdere ontwikkeling van de BRP op het laagst mogelijke pitje wordt gezet en gelijktijdig alternatieven (zoals de doorontwikkeling van GBA-V in kleine stapjes) moeten worden onderzocht.

Hoe de Tweede Kamer op deze nieuwe domper zal reageren zal spoedig blijken. 

De thans ontstane situatie dwingt ook ons tot een hernieuwde afweging van prioriteiten.  

U kunt er in ieder geval op vertrouwen dat wij al het mogelijke zullen doen om te voorkomen dat klanten van T&T nadelen zullen ondervinden van deze teleurstellende ontwikkeling. 

Wij zullen er voor zorgdragen dat uw huidige GBA/BRP aansluiting blijft functioneren en dat ook blijft doen als de beleidsmakers zouden besluiten om de BRP toch door te ontwikkelen, of als ze kiezen voor de route van een geleidelijke doorontwikkeling van GBA-V.

In het eerste geval zal in COMPET&T 2.0 de BRP plug-in waaraan T&T al meer dan 2 jaar werkt beschikbaar komen.  In het tweede geval zullen wij een plug-in ontwikkelen, die waarschijnlijk om juridische redenen ook de naam BRP plug-in zal krijgen, maar die feitelijk de huidige GBA aansluiting in het geheel vernieuwde COMPET&T 2.0 platform zal integreren. 

De keuze tussen deze twee alternatieven kunnen wij pas maken nadat de politiek de marsroute heeft bepaald.  Naar het zich nu laat aanzien zal dat op zijn vroegst in januari 2018 zijn. 

Zolang dat niet duidelijk is zullen wij onze ontwikkel capaciteit aanwenden voor het onderhouden van de bestaande COMPET&T toepassing en het verder ontwikkelen van het nieuwe COMPET&T 2.0 platform. 

De portaal functionaliteit van COMPET&T 2.0 is gereed en ook al in productie voor klanten die hun aansluiting op de berichtenbox van www.mijnoverheid.nl met de BBX plug-in van COMPET&T hebben gerealiseerd.  De HR plug-in (voor een aansluiting op het Handelsregister van de Kamers van Koophandel) zal daar nog dit jaar met vele nieuwe mogelijkheden aan worden toegevoegd (zie ook het recente nieuwsbericht hierover op onze website).

En ook de bestaande plug-in voor een aansluiting op de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) zal daar in een gemoderniseerde en uitgebreide vorm binnen afzienbare tijd aan worden toegevoegd. 

Wij zullen u van de ontwikkelingen op GBA/BRP terrein op de hoogte houden via onze website.  Als u er graag een keer persoonlijk met ons over van gedachten wisselt, laat ons dat dan even weten:  dan komen we met plezier een keer bij u langs.