• Product Compett

Hoe nu verder met de BRP

Het is bijna een half jaar geleden dat Minister Plasterk een einde maakte aan Operatie BRP.  De meningen over de juistheid van dit besluit zijn nog immer sterk verdeeld.  Toch ebt de belangstelling voor het onderwerp langzaam weg, en wordt het meer en meer beschouwd als fait accompli.

Hoogste tijd dus voor de vraag:  hoe nu verder ?

Voor T&T was Operatie BRP aanleiding om de COMPET&T toepassing volledig te vernieuwen.  Uiteraard wilden we voorzien in een moderne BRP aansluiting waarin de functionaliteiten van  de huidige “grijze” en “paarse” toepassing werden gecombineerd.  Gelijktijdig wilden we een nieuw portaal ontwikkelen dat geschikt is om (naast de BRP plug-in) ook andere externe bronnen op aan te sluiten.  Het nieuwe platform (COMPET&T 2.0) zou de generieke functies moeten bieden waar alle plug-ins gebruik van kunnen maken. 

Sedert 2013 hebben wij vele duizenden uren besteed aan de bouw van het COMPET&T 2.0 portaal en de nieuwe BRP plug-in.

Het radicale besluit van Minister Plasterk was voor ons dan ook een “bittere pil”.

Het heeft echter ook een heel positief resultaat opgeleverd:  het nieuwe COMPET&T 2.0 portaal. 

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om COMPET&T 2.0 “uit te rollen” op het moment dat de BRP systemen in productie genomen zouden worden.  De deconfiture van Operatie  BRP heeft ons genoopt tot een koerswijziging.

De BRP plug-in zal niet de eerste zijn die op COMPET&T 2.0 wordt aangesloten.  Die eer is al te beurt gevallen aan de BBX plug-in (voor koppeling naar de Berichtenbox van www.mijnoverheid.nl).  De HR plug-in (voor aansluiting op het Handelsregister van de Kamers van Koophandel) was de tweede, en ook de GEO plug-in (voorheen bekend als “BAG”) zal, in volledig gerenoveerde vorm, in de eerste helft van 2018 op COMPET&T 2.0 worden aangesloten.   Als (voorlopig) laatste volgt dan een nieuwe BRP plug- in.

Naar onze mening is het onvermijdelijk dat de huidige GBA-V systemen van RvIG nog jaren in gebruik zullen (moeten) blijven.  We hebben daarom besloten om (gebaseerd op de specificaties van de huidige systemen een nieuwe BRP plug-in te bouwen.  Daar wordt inmiddels al een paar maanden aan gewerkt.  De nieuwe BRP plug-in zal qua technologie, architectuur, en bedieningsgemak aansluiten bij COMPET&T 2.0.  Het is opnieuw een forse investering, maar doorgaan met een nieuw portaal waar de belangrijkste bron (BRP) nog lange tijd niet op is aangesloten kent ook grote bezwaren voor zowel onze klanten als voor T&T.   Bovendien hebben we bij de ontwikkeling van deze BRP plug-in nu één heel groot voordeel:  we weten precies wat we moeten maken!  Dat was bij Operatie BRP tot aan de laatste dag niet het geval.