• Product Compett

COMPET&T ondersteunt naleving Sanctiewet

Financiële instellingen (zoals pensioenuitvoerders en verzekeraars) hebben de verplichting om periodiek te controleren of in hun administraties personen voorkomen die zijn opgenomen op de Nederlandse terrorismelijst dan wel op de EU of VN versie daarvan. Als dat het geval blijkt te zijn dienen zij de toezichthouder daarvan op de hoogte te stellen en maatregelen te treffen waardoor eventuele tegoeden worden geblokkeerd.

COMPET&T zal worden uitgebreid met nieuwe functionaliteit die deze terugkerende controle geautomatiseerd kan uitvoeren. Een beschrijving van de mogelijkheden treft u aan op de downloadsectie van ons extranet. De “sanctiewet module”, die desgewenst ook bruikbaar is voor andere afnemers dan financiële instellingen, zal in het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar komen, en kan zonder aanvullende kosten worden gebruikt.