• Pool-expeditie

BAG plug-in in gebruik

De toezegging op de klantendag van 19 april 2012 wordt gestand gedaan door de eerste release van de BAG plug-in in gebruik te nemen. De BAG plug-in biedt als unieke functionaliteit de mogelijkheid om koppelingen te leggen tussen BAG en GBA. Uiteraard binnen de grenzen die daaraan door regelgeving worden gesteld.