• Pool-expeditie

T&T neemt GBA activiteiten over van SMRA

SMRA is in 2005 de organisatie die de automatisering van de kerken verzorgt. Zij beheert daartoe (met een VOA van Centric) de GBA aansluiting van de gezamenlijke kerkorganisaties. Deze VOA wordt ook ingezet ten behoeve van een 25-tal kleinere pensioenuitvoerders. De ontwikkelingen op GBA terrein (en vooral de komst van de LRD) blijken echter voor SMRA niet meer bedrijfseconomisch verantwoord te volgen. SMRA besluit derhalve zowel de GBA aansluiting voor de kerken, als die voor de pensioenuitvoerders aan T&T over te dragen.
Het aantal gebruikers van de "GBA webservice" stijgt daarmee tot boven de 150.