• Pool-expeditie

T&T gecertificeerd (eerst SAS-70, daarna ISAE3402)

In het kader van een verdere professionalisering van de dienstverlening, en op verzoek van meerdere klanten is T&T in 2009 gestart met een SAS 70 certificeringstraject. In de loop van dat jaar zijn alle processen, en beheersmaatregelen beschreven. Er zijn risico-analyses uitgevoerd, en daar waar nodig is de praktijk aangepast aan de beschreven werkwijzes. Op 22 december is het zo ver. T&T ontvangt haar eerste SAS-70 (type 1) certificering. In de jaren daarna wordt de certificering aangepast aan de nieuwe normen (ISAE 3402), en verwerft T&T ook een type-2 verklaring (in januari 2012). T&T verplicht jaarlijks een ISAE 3402 type-2 verklaring te verkrijgen.