• Pool-expeditie

T&T neemt VOA activiteiten over van Multihouse

Multihouse (destijds een beursgenoteerde onderneming) is als eerste op de markt met een GBA systeem voor afnemers. Tot haar klantenkring behoren gerenommeerde namen als de Sociale Verzekeringsbank, Politie, UWV (destijds GAK) etc. Voor Multihouse is de VOA activiteit verhoudingsgewijs gering in omvang, terwijl die voor T&T juist een kernactiviteit vormt. Reden waarom Multihouse sedert de komst van T&T geen nieuwe klanten aan zich weet te binden. In april 1996 beslulit Multihouse haar toepassing (met de bijbehorende klanten) aan T&T over te dragen. In de jaren die volgen wordt geleidelijk de Multihouse programmatuur vervangen door COMPET&T.