• Pool-expeditie

T&T besluit tot de ontwikkeling van WOW

Geïnspireerd door het succes van de GBA webservice, gaat T&T op zoek naar andere toepassingsgebieden waar het SaaS model goed toepasbaar kan zijn. Omdat nagenoeg alle pensioenuitvoerders al gebruik maakten van de GBA webservice ligt het voor de hand eerste eens binnen deze sector te kijken. Daar blijkt het proces "waardeoverdracht" nog grotendeels handmatig (en dus zeer arbeidsintensief en foutgevoelig) te worden uitgevoerd. T&T besluit in het najaar van 2006 om voor eigen rekening en risico een toepassing te bouwen die het uitwisselen van informatie tussen de betrokken pensioenuitvoerders digitaliseert. De toepassing krijgt de naam WOW. Gelukkig zijn een aantal pensioenuitvoerders bereid om samen met T&T de specificaties op te stellen. Even later besluiten ook ABP en PGGM om een voorgenomen eigen ontwikkeling niet door te zetten, en aansluiting te zoeken bij WOW.