• Pool-expeditie

Hoe het begon

Paul van Hoeckel (vader van de huidige directeur) richt Administratiecentrum T&T op. In aanvang is dat een administratiecentrum voor een aantal samenwerkende levensmiddelen-groothandels. Er wordt (in die tijd best vooruitstrevend) een computersysteem ingezet dat als gegevensdragers ponskaarten en magneetrekeningkaarten hanteert. De historische verklaring voor de bedrijfsnaam T&T ligt in het antwoord dat Paul van Hoeckel gaf als hem gevraagd werd wat zijn administratiecentrum zoal deed. Naar goed Brabants gebruik zei hij dan: "wij doen daar zo ’t een en ’t ander". Een jaar later treedt Henk van Hoeckel in dienst van T&T. Henk had daarvoor 5 jaar gewerkt bij het Philips onderdeel dat computers (inclusief software) verkocht aan overheidsinstellingen. Vanaf dat moment begint T&T software te ontwikkelen, waarbij de goede contacten van Henk met Philips heel behulpzaam zijn. Na het overlijden van Paul van Hoeckel in 1979, wordt Henk van Hoeckel directeur en enig aandeelhouder. De administratievoering voor groothandels wordt langzaam afgebouwd en T&T richt zich meer en meer op softwareontwikkeling.